Te från Guangdong

warning: Creating default object from empty value in /www/webvol34/zw/v00r3x1w9jbyp5i/tillbergs.se/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Huang Zhi Xiang Dan Cong Cha 黄枝香单丛茶

Stor brunaktig cylinder

和茗堂茶厂 凤凰单枞 清香型 特级黄枝香单丛茶 潮州正品

 

举报中心

Ying De Hong Cha 英德红茶

Ying De Hong är ett svart te från Guangdong, en provins som mest är känt för sitt oolong. Detta te som ibland kallas Guangdong Black och Ying Hong odlas och tillverkas kring Yingde (1) 英德 i norra delen av provinsen. Teet odlas i öppen böljande terräng. Klimatet är subtropiskt med tydlig monsunperiod vilket innebär att det är både varmt och fuktigt, kanske inte det bästa för grönt te lämpligt för svart te.

[gmap markers=numbers::0,0 + 24.15715412665487,113.42697143554688 |zoom=7 |center=23.976214626638303,113.785400390625 |width=750px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Första gången det såldes var 1959 och 1964 tog man fram en metod för att använda storbladiga tebuskar från Yunnan som material. Under 1990-talet fortsatte utvecklingen och flera nya kvalitéer och sorter har tagits fram. Vanliga sorter är FOP, FBOP, BOP, BP men även några mer exklusiva sorter.

Teet är i huvudsak maskinellt tillverkat. Efter att ha vissnat ner till en fukthalt av exakt 64% (med en tolerans av en %-enhet) rullas teet i 40 till 50 minuter. Efter detta oxiderar teet för att torkas i 105 till 115 garders värme. Avslutningsvis torteras det och packas. Under 1970-talet utvecklades även en metod (d.v.s. en maskin) som förutom rullar teet även skär det, en metod som fortfarande används, åtminstone för de sönderbrutna kvalitéerna.

Feng Huang Dan Cong 凤凰单枞

Feng Huang Dan Cong eller Phoenix oolong är ett samlingsnamn för de oolonger som produceras i bergsområdet Feng Huang i norra Guangdong. Teerna är kända för sin förmåga att efterlikna smaker och doft från olika frukter och blommor. Ursprungligen lär Feng Huang Dan Cong komma från byn Ku-zhu-keng nära staden Feng-huang Zhen, men olika källor anger olika närliggande platser. Teet är uppkallat efter Feng Huang Shan, ett 1498 meter högt berg nära Feng-huang Zhen. Feng Huang Dan Cong produceras dessutom i Lin Tou i Pin Xi och byn Shi-Gu-Pin i bergen Da-Zhi3.
 
Området där tebuskarna växer är ofta dimmigt och på morgonen täcks bergen av kraftig dagg. Det regnar tillräckligt för att tebuskar ska trivas och det finns en mängd vattenfall i området. Kvaliteten på teet beror på vilken höjd det odlats på, buskarnas (eller trädens) ålder, och skickligheten hos den som tillverkat teet. Teet odlas på uthuggna terrasser i de mörka klipporna på mellan 450 och 1 300 meter över havet där jorden har en rödbrun färg3. Generellt sett ger de äldsta tebuskarna det bästa teet, något som kan bero på att rötterna når längre ner i marken och kan ta upp mer näringsämnen och mineraler ur marken2.
 
Sorter och namn
Dan Cong betyder "Ensam Buske", ett passande namn eftersom var tebuske, eller åtminstone de klonsorter och frösorter som tagits från gamla tebuskar, är unik i smak och utseende. På grund av detta skördas och förädlas varje buske för sig.
Prenumerera på innehåll