Yong Chun Fo Shou 永春佛手

Detta oolong från Fujian säljs under flera namn t.ex. den gyllene bergamotten 金佛手, citruste (i olika varianter t.ex. 金佛手), Buddha's Hand, och Yong Chun Buddha's Hand. Anledningen till dessa namn är att telövens som används för att tillverka detta te liknar de från citrusväxterna Bergamott eller Citrus medica var. Sarcodactylis vilken kallas Buddha's Hand på engelska.

Teet kommer ursprungligen från några byar i häradet Yong Chun 永春 (1) t.ex. Sukeng 苏坑 (2) där det fortfarande tillverkas 600-900 meter över havet. Tesorten som används för att producera detta te finns i två varianter men de har båda ovanligt stora ovala blad. Det färdiga teet är hårt rullat , grönt och påminner en hel del om oolongerna från Anxi. Den totala produktionen är omkring 4000 ton som odlas på en yta av 4000 hektar.

[gmap markers=numbers::0,0 + 25.316190773205186,118.29357147216797 + 25.120868866302523,118.2439935207367 |zoom=10 |center=25.243453810607868,118.25820922851562 |width=775px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Hur länge teet tillverkats är som vanligt hopplöst att lista ut. Teaspring hävdar att teet först togs från An Xi till Yong Chun under Song-dynastin (960-1127) av en zenmästare. Att teet skall ha tillverkats så här länge är osannolikt men det är inte omöjligt att den storbladiga tesort som används som material odlats i området så länge. Troligtvis har teet tillverkats sedan 1930-talet men den första säkra dateringen jag hittat är att det vann ett pris 1986. Sedan dess har det vunnit flera utmärkelser och priser.

Yong Chun Fo Shou skördas under stora delar av året. Omkring 40% av skörden sker på våren, lika mycket under sommaren (maj-juli) och 20% under höstskörden i september.

Vanligtvis plockas upp till fem blad på eftermiddagen eller kvällen med hjälp av häcksaxliknande maskiner med stora säckar efter. Tillverkningen sker ungefär som på samma sätt som för An Xi Tie Guan Yin 安溪铁观音 men eftersom den kemiska sammansättningen skiljer sig är nedvissningen och rullningen kortare, de läggs inte i lika tjocka lager när de vissnar ner. Teet rullas och bakas tre eller fler gånger vilket är fler än för andra liknande teer.

Det avbildade och betygsatta teet köpte jag från http://liancha8.taobao.com/. Det är skördat på hösten 2010 men vem som tillverkat det vet jag inte. Det levererades i en plåtlåda med 10 påsar med 6,5 gram te i varje som tillsammans kostade 65 Yuan.Källa och bildkälla: Baidu