Ying De Hong Cha 英德红茶

Ying De Hong är ett svart te från Guangdong, en provins som mest är känt för sitt oolong. Detta te som ibland kallas Guangdong Black och Ying Hong odlas och tillverkas kring Yingde (1) 英德 i norra delen av provinsen. Teet odlas i öppen böljande terräng. Klimatet är subtropiskt med tydlig monsunperiod vilket innebär att det är både varmt och fuktigt, kanske inte det bästa för grönt te lämpligt för svart te.

[gmap markers=numbers::0,0 + 24.15715412665487,113.42697143554688 |zoom=7 |center=23.976214626638303,113.785400390625 |width=750px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Första gången det såldes var 1959 och 1964 tog man fram en metod för att använda storbladiga tebuskar från Yunnan som material. Under 1990-talet fortsatte utvecklingen och flera nya kvalitéer och sorter har tagits fram. Vanliga sorter är FOP, FBOP, BOP, BP men även några mer exklusiva sorter.

Teet är i huvudsak maskinellt tillverkat. Efter att ha vissnat ner till en fukthalt av exakt 64% (med en tolerans av en %-enhet) rullas teet i 40 till 50 minuter. Efter detta oxiderar teet för att torkas i 105 till 115 garders värme. Avslutningsvis torteras det och packas. Under 1970-talet utvecklades även en metod (d.v.s. en maskin) som förutom rullar teet även skär det, en metod som fortfarande används, åtminstone för de sönderbrutna kvalitéerna.

Det avbildade teet är från TeaSpring skördat 2008 som kostade $3,80 för 25 gram. Betyget gäller detta te.
Källa: Hudong